Sanojen taivutus: nominit

Versio 1.0, 9.9.2002
Versio 1.1, 24.3.2003 (kohtaa 3 korjattu)

Tällä sivulla on vinkkejä sanojen taivutukseen nominien osalta. HUOM! Sivu saattaa sisältää virheitä; kukaan kielenhuollon ammattilainen ei ole tarkistanut sitä!

Lähteet:
[1] Mervi Murto: Apulainen (1992)
[2] Kielikello 1/20031. Genetiivin -den-päätteen tilalla voidaan käyttää myös -tten-päätettä.

Oikein: maiden
Oikein: maitten

2. Essiiviä (isona, viitenä, tuona) ei saa käyttää virheellisesti nähdä, kokea, mieltää jokin jonakin -tyyppisissä ilmauksissa. Näissä ilmauksissa on vaara, että essiivi viittaa väärään sanaan.

Väärin: Koin tehtävän raskaana.
Oikein: Pidin tehtävää raskaana.

Edellisessä virheellisessä esimerkissä ”raskaana” viittaa lauseen subjektiin, minään. Ei kuitenkaan tarkoiteta, että ”minä olisi raskaana”. Alla on toinen esimerkki.

Väärin: Henkinen kulttuuri käsitetään taiteena ja tieteenä.
Oikein: Henkinen kulttuuri käsitetään taiteiksi ja tieteiksi.

3. Pronominin ”moni” partitiivi on ”monta”.

Väärin: montaa
Oikein: monta

HUOM! Kielilautakunta hyväksyi v. 1995 muodon ”montaa” [2]. Sitä voi käyttää esimerkiksi kielteisissä ja rajoittamattoman aspektin (?) tapauksissa [2].

Esimerkki: Tähän ei tarvita montaakaan vuotta. [2]
Esimerkki: Pekka luki kaksi ~ monta kirjaa. [2]
Esimerkki: Pekka lukee kahta ~ montaa kirjaa. [2]

4. Genetiivi korvataan usein virheellisesti paikallissijamuodolla.

Väärin: Joukkoliikenne Helsingissä ei ole saanut kehuja.
Oikein: Helsingin joukkoliikenne ei ole saanut kehuja.

5. Adessiivi (isolla, viidellä, tuolla) ei ilmaise tapaa eikä ominaisuutta.

Väärin: Odotin mielenkiinnolla tulevaa.
Oikein: Odotin kiinnostuneena tulevaa.

Väärin: Ostan asunnon saunalla.
Oikein: Ostan asunnon, jossa on sauna.

6. Tietyt substantiivit vaativat seurakseen sanan tietyssä sijamuodossa (= substantiivien rektiot).

Väärin: syy rikokselle
Oikein: syy rikokseen

Väärin: merkitys talouteen
Oikein: merkitys taloudelle

Väärin: vaikutus hänelle
Oikein: vaikutus häneen

Väärin: osuus onnistumisesta
Oikein: osuus onnistumiseen
Oikein: osuus onnistumisessa

Väärin: vaatimukset ammattiin
Väärin: vaatimukset ammatissa
Oikein: vaatimukset ammatille


Pekka Laine 2002—2003
(Nota bene: Jos kehykset eivät näy, paina tätä.)