Numeroilmaukset

Versio 1.0, 7.10.2002

Tällä sivulla on vinkkejä numeroilmausten oikeinkirjoitukseen. HUOM! Sivu saattaa sisältää virheitä; kukaan kielenhuollon ammattilainen ei ole tarkistanut sitä!

Lähteet:
[1] Mervi Murto: Apulainen (1992)
[2] Kielitoimiston web-sivut 7.10.20021. Pienehköt luvut sekä tasaluvut kuten ”sata”, ”tuhat”, ja ”miljoona” kirjoitetaan tekstissä sanana. Kuitenkin mittayksiköiden yhteydessä ja silloin, kun halutaan tähdentää luvun eksaktiutta, käytetään numeroita.

Esimerkki: Vaellusporukassa oli viisi ihmistä.

Esimerkki: Hän osti 5 kg:n lisäpainon.
Esimerkki: Messuilla oli 100 näytteilleasettajaa.

2. Tuhatta suuremmat luvut jaksotetaan välilyönnillä lopusta päin kolmen luvun jaksoihin (myös desimaaliosa jaksotetaan). Jos kyse on kuitenkin vuosiluvusta, sarjanumerosta tai muusta määrämuotoisesta koodista, ei jaksotusta tehdä.

Esimerkki: Tehtävän oikea vastaus on 5 634 778,85 367.

Lähteessä [1] on pilkun ja desimaaliosan väliin jätetty yksi tyhjä välilyönti, vaikka en edellä olevassa esimerkissä ole tyhjää väliä käyttänyt. Mikä mahtanee olla virallinen käytäntö?

Esimerkki: Pyörä oli valmistettu v. 2001, ja sen sarjanumero oli 553678.

3. Aikayksiköissä tunnit, minuutit ja sekunnit erotetaan pisteillä mutta sekunnin osissa käytetään pilkkua.

Esimerkki: Rosa Mota voitti maratonin ajalla 2.23.25,2.

4. Jos sijamuoto ilmenee numeraalia seuraavasta sanasta, ei taivutuspäätettä tarvitse liittää numeraaliin. Muuten taivutuspääte tarvitaan.

Esimerkki: Minnan kuume nousi 39,5 asteeseen.
Esimerkki: Kokous keskeytettiin 4. pykälän tultua käsitellyksi.

Esimerkki: Minnan kuume nousi illalla 39,5:een.
Esimerkki: Hän sijoittui 4:nneksi.

Roomalaisten lukujen kohdalla tulee huomata, että luku on itsessään jo järjestysluku, joten järjestysluvun tunnusta ei tarvita

Esimerkki: Hän menee pian 4. luokalle.
Esimerkki: Hän menee pian 4:nnelle.
Esimerkki: Hän menee pian IV luokalle.
Esimerkki: Hän menee pian IV:lle.

5. Lähde [1] hyväksyy suurten järjestyslukujen lukemisen siten, että järjestysluvun tunnus ja sijapääte liitetään vain viimeiseen lukuyksikköön.

Esimerkki: ”Hän sijoittui Tukholman maratonilla seitsemänneksisadanneksiviidenneksikymmenenneksikolmanneksi.”
Esimerkki: ”Hän sijoittui Tukholman maratonilla seitsemänsataaviisikymmentäkolmanneksi.”

6. Ajatusviivalla ilmaistaan lukujen välillä olevaa aikaa, matkaa tms. [1]. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen nykyään ei suositella enää tyhjiä välilyöntejä ajatusviivan vasemmalle ja oikealle puolelle, mikäli tekstissä on mahdollista käyttää pitkää ajatusviivaa [2]. Tyhjää väliä kuitenkin käytetään, mikäli tekstissä joudutaan käyttämään yhdysmerkkiä ajatusviivan sijasta [2].

Esimerkki: Hän joutui olemaan sairaalassa 15.—23.5. (luetaan ”viidennestätoista kahdenteenkymmenenteenkolmanteen toukokuuta”)
Esimerkki: Kokous kesti klo 10—15.30. (luetaan ”kymmenestä viiteentoista kolmeenkymmeneen”)
Esimerkki: Liiton jäsenmäärä on 2 700—2 800. (luetaan ”kahdentuhannenseitsemänsadan ja kahdentuhannenkahdeksansadan välillä”)

Huomaa kuitenkin, että väliä osoittavan ajatusviivan lisäksi ei tule käyttää toista välin ilmausta, esim. sanaa ”välillä” tai taivutusta.

Väärin: Kurkun hinta vaihtelee 9:stä—14 mk:aan.
Oikein: Kurkun hinta vaihtelee 9:stä 14 mk:aan.

Väärin: Kurkun hinta vaihtelee 9—14 mk:n välillä.
Oikein: Kurkun hinta vaihtelee 9 ja 14 mk:n välillä.


Pekka Laine 2002—2003
(Nota bene: Jos kehykset eivät näy, paina tätä.)